VÄLKOMMEN TILL PETRA BYGG AB

Vi lovar hög standard och garanti – Petra Bygg och Renovering har en lång erfarenhet i branschen. Företaget bildades 2008 och ombildades till aktiebolag 2015 och vi jobbar inom hela Stockholms län. Våra kunder är företag, privatpersoner och föreningar. Vi tar gärna hand om totalentreprenaden av ert projekt! Ett byggföretag med fokus på kundens bästa Personalen är vår egen, anställd av oss. Vi försöker att i så liten utsträckning som möjligt hyra in extern arbetskraft. Bra pris och hög kvalitet. Vi planerar alltid inköp av material och resor, m.m. till det yttersta för att kunna hålla ett bra pris till dig. Men vi gör inte avkall på kvaliteten. Service och kontakt är viktigt för oss. Vi anpassar oss alltid till just dina behov.

Vi har givetvis:

  • Ansvarsförsäkring och F-skattsedel.
  • Behörighet för våtrum. Företaget är medlem i PER. Plattsättarentreprenörernas Riksförening.
  • Referensobjekt för våra blivande kunder.
  • Ett mycket gott samarbete med underentreprenörer när det gäller VVS och El

Och naturligtvis…

kan du utnyttja ROT-avdrag genom oss! Läs mer under fliken Tjänster här på vår hemsida.

Vår arbetsmiljöpolicy

Inom företaget har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället kräver av verksamheten. Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår, och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaro av risker.

Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss, då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss, för att ge de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet.

I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot omgivningsmiljön.

Inför exempelvis beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att, så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

VARFÖR OSS

Vi är totalentreprenör med spetskompetens som sätter kunderna i fokus samt eftersträvar 100% kundnöjdhet samt kundtrygghet. Det viktigaste för oss är att du som kund ska känna dig nöjd och trygg – hela vägen.

Samarbets partner